Hvad koster 1 kWh 2022? | Nyeste kWh priser | Nettopower (2023)

Hvad består en kWh af?

Tryk på felterne!

Hvad koster 1 kWh 2022? | Nyeste kWh priser | Nettopower (2)

kr/kWh

2,50

2,25

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

Konkurrencen
i markedet

Ens for alle
el-Leverandører

El-Leverandør

Netselskab

Staten

Rå strøm

Samlede transport-omkostninger

PSO-afgift

El-afgift

Moms

nettopower

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.

Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)

Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt.

Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2020 kan alle el-målere dette.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmarknettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.

Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022.Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten.Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Rå strøm

Abonnement

Samlede transport-omkostninger

PSO-afgift

El-afgift

Moms

Andre el-leverandører

første 0-6 mdr. (med intropris)

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.

Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)

Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt.

Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2020 kan alle el-målere dette.

nettopower har ingen abonnement. Du betaler ikke ekstra for at være kunde hos nettopower. Vi leverer bare billig strøm uden ekstra gebyrer.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmarknettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.

Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022.Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten.Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Prisstigning på
din rå strøm

Rå strøm

Abonnement

Samlede transport-omkostninger

PSO-afgift

El-afgift

Moms

Andre el-leverandører

efter 6 mdr. (intropris stopper)

Andre elleverandører har typisk stående i sine forretningsbetingelser, at man ved udløb af introproduktet overgår til et nyt, variabelt produkt, som er dyrere end vores produkt. Nogle gange er det elleverandørens dyreste produkt, man automatisk får.

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.

Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)

Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt.

Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2020 kan alle el-målere dette.

nettopower har ingen abonnement. Du betaler ikke ekstra for at være kunde hos nettopower. Vi leverer bare billig strøm uden ekstra gebyrer.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmarknettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.

Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022.Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten.Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Forklaring til de enkelte priselementer i en kWh

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.
Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)
Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt. Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2022 kan alle el-målere dette.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark
nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.
Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022.
Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten.
Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.
Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)
Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt. Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2021 kan alle el-målere dette.

nettopower har ingen abonnement. Du betaler ikke ekstra for at være kunde hos nettopower. Vi leverer bare billig strøm uden ekstra gebyrer.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark
nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022.Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten.
Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Andre elleverandører har typisk stående i sine forretningsbetingelser, at man ved udløb af introproduktet overgår til et nyt, variabelt produkt, som er dyrere end vores produkt. Nogle gange er det elleverandørens dyreste produkt, man automatisk får.

nettopower køber råstrøm på elbørsen. Priserne på elbørsen er lig med dagsprisen og er variable.
Ved indkøb af råstrøm er Danmark delt op i to dele:
Vest (Jylland/Fyn) og Øst (Sjælland)
Vi leverer strøm til dig uden abonnementsgebyr, fastprisbindinger, bindinger eller andet, der kan gøre det dyrt at være elkunde.

Vi sælger blot strøm. Det mener vi er ærligt og gennemsigtigt. Der er mulighed for flexafregning, hvis ens el-målere tillader dette. I år 2021 kan alle el-målere dette.

nettopower har ingen abonnement. Du betaler ikke ekstra for at være kunde hos nettopower. Vi leverer bare billig strøm uden ekstra gebyrer.

Netselskabet sørger for transporten af el gennem kabler ved vejen.

Dit netselskab står for ledninger og andre transportgrene og leverer el til dit hjem. Din bopæl afgør, hvilket netselskab du har. Af denne årsag varierer prisen også. Der er i alt over 70 netselskaber i Danmark
nettopower indkræver omkostningen på vegne af dit netselskab. Dette gør vi helt gratis.

PSO-afgifen er en påkrævet grøn tarif (gebyr), der går nye grønne energikilder som vindmøllerparker.
Hvert kvartal justeres PSO-afgiften, der er låst de følgende tre måneder. Denne afgift udfases i 2022.
Denne afgift til grøn energi indkræver nettopower ganske gratis for staten.

En påtvungen afgift, der går til staten.

Denne afgift er fast i gennem hele året. nettopower indkræver el-afgiften helt gratis på vegne af staten.
Hvis man har elvarme i både sommerhus og helårsbolig, så er der mulighed for en reduktion.

Helt ligesom på andre varer, så tillægges der moms på 25%.

Det er altid svært at sige, hvad 1 kWh koster helt præcist i år 2022. Det afhænger meget af, hvad dagsprisen er, og hvor meget man betaler i skatter, afgifter og transport.

Der er dog en tommelfingerregel der fortæller, at 1 kWh rundt regnet koster 2,25 kroner. I år 2018 svingede kWh prisen enormt meget, da sommervejret skød kWh prisen i vejret.
Hvis du er i gang med at lægge et budget, så er det en god regel at sige 2,25 kroner pr kWh. Du kan dog selv gøre meget for at sænke prisen.
Det er sådan, at vi i Danmark frit kan vælge elleverandør. Det betyder, at du ikke nødvendigvis behøver at tilmelde dig hos den elleverandør som den tidligere ejer/lejer havde. Du kan altid vælge nettopower – uanset, hvor i landet du bor.

Vi arbejder altid på at vores kunder skal have de billigste elpriser. Vi arbejder med ét produkt, hvor enhedsprisen er sammensat af elprisen på børsen (pr time) + profilomkostninger + handelsomkostninger + vores fortjeneste + moms. Vores fortjeneste i 2018 lå på 2,5 øre/pr kWh. Af vores fortjeneste skal der så trækkes betalingsservice omkostninger, husleje, løn og så videre fra.

Vi mener ikke, at man behøver tjene en formue på sine kunder – derfor kan 1 kWh koste mindre hos os, end hos mange andre elselskaber. På den måde kan man altså sagtens få prisen på 1 kWh ned. Vi mener ikke, at el skal koste en formue. Vi presser prisen på en kWh i år 2022 og er på kundens side. Er du også interesseret i, hvad en m3 gas koster? Så læs med under “Hvad koster en m3 gas”.

Skal du flytte?

Vi dækker hele Danmark og vil gerne hjælpe dig med el på din adresse.

Læs mere

Behøver man at vælge en elleverandør?

Når man flytter adresse, så er der mange ting at tage stilling til – og el er en af de ting. Vi ser dog desværre ofte at valget af elleverandør bliver nedprioriteret og man derfor ender med den første og ikke nødvendigvis bedste elleverandør man støder på. Det synes vi er en skam, og derfor har vi gjort meget for at gøre det nemt og hurtigt at tilmelde sig en billig kWh-pris.

Først og fremmest, så sker det hele online, hvilket gør processen meget hurtigere da man ikke skal sidde og vente i telefonen på at få en medarbejder til at hjælpe. Rent praktisk, så beder vi folk om at tilmelde sig og huske at sætte kryds i “Jeg skal flytte eller er lige flyttet ind” under punkt nummer 3.
Når tilmeldingen er færdigudfyldt sender vi automatisk en kvittering på tilmeldingen. Herefter klarer vi alt, og skulle der være noget så sørger vi for at kontakte dig på email.

Vi har lavet en huskeliste til dig, der ønsker at flytte. Vi hjælper dig med din flytning, så du husker det hele.

Vi har mange spændende fordele og er altid på kundens side.

Som kunde hos nettopower får du mange fordele, og udover en billig pris pr kWh, kan vi også tilbyde en selvbetjening med mange muligheder. Man kan se nuværende kWh-priser, tidligere kWh-priser, og følge udviklingen i sit forbrug og hente fakturaer, ændre betalingsmetode og meget meget mere. Dette er alt sammen noget, som er med til at gøre os unikke i forhold til andre elleverandører.

Stadig i tvivl? Så kontakt os og hør mere.

Vi har en af branchens bedste kundeservicer, målt på Trustpilotscore. Vi står på din side i kampen og en god kundeoplevelse og retfærdige priser. Hvis du har spørgsmål eller blot mangler svar, så tag endelig fat i os.

Et produkt - simpelt, billigt og nemt.

Kilowatt-priser behøves altså ikke at være kompliceret– det handler blot om at finde den rigtige elleverandør, som tilbyder en fordelagtig kWh-pris, god kundeservice og simple regninger – og det mener vi at kunne gøre.Hos nettopowerhar vi valgt at have ét produkt, og det er etvariabelt produkt. Vi har før skrevet rigtig meget om netop valget mellem et fastpris og variabelt produkt fordi der ofte er en misforståelse om, at man gambler med sin kwh priser, hvis man vælger et variabelt produkt. Når vi rådgiver vores kunder så kigger vi altid tilbage på de historiske priser, fordi vi ikke kan spå om priserne ud i fremtiden. Når vi gør dette så bruger vi blandt vores visning af tidligere kWh priser på voreselpriser-side. Her kan man se udviklingen i markedet og udviklingen af vores kwh priser. Når vi kigger på vores visning af kwh priser, så kan vi se at prisen ikke stiger voldsomt – nærmere tværtimod. Som tommelfingerregel plejer vi at sige, at svingningerne kan betyde 20 kroner ekstra på elregningen – hvis prisen pludselig skulle stige voldsomt. Det har prisen selvfølgelig ikke gjort, og det regner vi heller ikke med at den gør. Derfor er vores anbefaling altid, at uanset hvem man vælger som elleverandør, så vil det være en god ide at kigge på en variabel pris. Hvis du stadig er i tvivl eller har spørgsmål til priserne så kontakt endelig voreskundeservice.

1 kWh er billig hos os
Tilmeld dig allerede i dag

Tilmeld dig her

FAQs

Hvad koster 1 kWh 2022 inkl afgifter? ›

I 2022 udgør balancegebyret 0,286 øre/kWh inkl. moms, hvilket svarer til 11,44 kr. årligt ved et elforbrug på 4.000 kWh. Balancegebyret dækker Energinet.

Hvad er prisen på 1 kWh i dag? ›

Pris pr.

Prisen pr. kWh ligger på ca. 3,57 kr. For at finde din præcise pris, kan du finde din seneste elregning frem.

Hvad koster 1 kWh 2022 ok? ›

Typisk vil prisen ligge på 2-3 kr. pr. kWh alt i alt, men der kan være store udsving. Prisen på en kWh består af flere dele, og kan groft stilles op på følgende måde: Afgifter (39 %) Distribution, PSO og produktionsomkostninger (26 %)

Hvor meget er elprisen steget 2022? ›

Prisen på el stiger også

Det er ikke kun varmeregningen, der er blevet større den seneste tid. Priserne på el stiger også. Det kan ses på den gennemsnitlige elpris, der i 2020 var cirka 2 kr./kWh, men i september 2022 lå på 5,5 kr./kWh.

Hvad er den aktuelle elpris? ›

474,04. * Den aktuelle elpris vises inklusiv moms, men eksklusiv afgifter, transportudgifter og miljøtillæg.

Hvor kan jeg se den aktuelle elpris? ›

Elpris.dk kan du søge informationer om elpriser. Elpris.dk henvender sig til private forbrugere og virksomheder med et elforbrug op til 100.000 kilowatttimer per år.

Er det billigere at vaske tøj om natten? ›

Om natten er strømforbruget generelt lavere, hvilket er meget logisk da størstedelen af os sover. De fleste vaskemaskiner og opvaskemaskiner har i dag indbyggede timere, så du har mulighed for at sætte den til at starte en vask om natten. Det er ikke bare godt for klimaet, men også for din pengepung.

Hvad koster en kWh 2022 norlys? ›

Elprodukter
FlexEl (august 2022 gennemsnitspris)Pris
Elpris (Vest for Storebælt)429,16 øre/kWh
Elpris (Øst for Storebælt)422,66 øre/kWh

Er strøm billigere efter kl 20? ›

Det er svært at sige, fordi prisen på strøm varierer meget. En hovedregel er, at en øget efterspørgsel giver en højere elpris. Generelt er elprisen billigere om natten mellem kl. 00.00 og 06.00, og når solen skinner og vinden blæser.

Hvad er elprisen i Danmark? ›

Ser man på den gennemsnitlige elpris 2022, kostede strømmen i 2. kvartal cirka. 3,57 kr. pr.
...
Bedst placerede elselskaber og elpriser.
ElselskabMånedlig prisBesparelse årlig
Modstrømkr 397,50kr 7.596,00
Velkommen A/Skr 423,00kr 7.290,00
GNP Energykr 1.030,50kr 0,00
3 more rows

Hvor meget kan du få den sat ned pr kWh Hvis du bruger over 4.000 kWh om året? ›

1. juli 2022 spare 94,38 øre pr. kWh (inkl. moms) på det, du bruger mere end 4.000 kWh om året.

Hvornår er elprisen billigst i dag? ›

Som tommelfingerregel er elprisen lavest om natten mellem kl. 00.00 og 06.00, og når vinden blæser eller solen skinner.

Hvor meget er en kWh steget? ›

I 3. kvartal 2021 var elprisen i gennemsnit 72 øre/kWh og i 4. kvartal 2021 på 110 øre/kWh – markedet forventer altså en stigning på mere end 350 procent i forhold til samme perioder sidste år. Men fordi elregningen består af en lang række elementer (afgifter, tariffer, abonnement mv.)

Hvad kommer strøm til at koste 2022? ›

Elforbrugernes tariffer til Energinet ventes at udgøre 11,2 øre per kWh i 2022, hvilket er på samme niveau med 2021. Den grønne omstilling skaber i de kommende år store forandringer og kræver nytænkning, når danskernes strøm skal sikres.

Hvad koster en kilowatt time hos SEAS? ›

Hos Seas-nve koster en kilowatt-time 37,44 øre, mens den hos landets bililgste el-leverandør koster 30 øre. Dertil kommer moms, afgifter og transport, så reelt bliver prisen omkring 2,50 kroner.

Hvem er Danmarks billigste elselskab? ›

nettopower er blevet kåret som markedets billigste på variable elpriser i kategorien op til 1.800 kWh/år – både gældende for Østdanmark og Vestdanmark.

Hvornår er det billigst at bruge opvaskemaskinen? ›

Sæt opvaskemaskinen i gang, når du går i seng, eller programmér den til at starte om natten. Sortér dit vasketøj om aftenen og start tøjvasken om natten. Sæt gerne stikket til elbilen i kontakten, når du kommer hjem fra arbejde, men vent med at lade bilen op til nattetimerne.

Hvor meget strøm bruger et TV? ›

Typen af dit TV bestemmer strømforbruget. Et moderne LED bruger fx kun 140 kWh om året, mens et gammelt Plasma TV bruger helt op imod 900 kWh om året. En kWh koster omkring 4,25 kr., så du kan forvente en pris på 604,99 kr.

Hvilket elselskab er dyrest? ›

De tre dyreste:

SEAS-NVE Strømmen (klimavalg): 245,10 øre per kWh. Natur-Energi (klimavalg): 246,25 øre per kWh. Natur-Energi (klimavalg med tillægsydelse): 259,25 øre per kWh.

Hvor mange kWh bruger en opvaskemaskine? ›

Opvaskemaskine. Hvor meget strøm en opvaskemaskine bruger om året afhænger af, hvor ofte den benyttes og hvor høje temperaturer, der vaskes ved. Tager man udgangspunkt i 5 vaske om ugen ved 30-50 grader, vil en opvaskemaskine i energiklasse A++ benytte omkring 250 kWh om året.

Hvilke apparater bruger mest strøm? ›

Hele 35 pct. af danskernes strømforbrug går nemlig til tv, computer, spillekonsoller og lignende. Også de klassiske hårde hvidevarer som vaskemaskine, tørretumbler og køleskab fylder godt i strømforbruget i de danske hjem med 36 pct. Det viser en opgørelse fra Energistyrelsen.

Er strømmen billigere i weekenden? ›

Generelt er det billigst at lade i weekenden, især om søndagen, og om natten mellem 00 og 05. Samtidig viser tallene tydeligt, hvor meget dyrere det er at lade i morgentimerne, og i løbet af den såkaldte kogespids om aftenen mellem 17 og 20.

Hvor meget koster en kogevask? ›

Vask ved 60 grader i 2 timer – 6,15 kroner

Vasker du en kogevask i cirka 2 timer hver dag, så skal du punge ud med næsten 2250 kroner om året for at få rene viskestykker.

Hvor meget er elprisen steget hos norlys? ›

I ovenstående eksempel med en gennemsnitsfamilie med et årsforbrug på 4.500 kWh - her vil en stigning af elprisen på 1 kr./kWh betyde, at udgiften pr. år stiger med 4.500 kr. Der er derfor rigtig god grund til at kigge på om du kan nedbringe dit elforbrug.

Hvad koster 1 KW strøm norlys? ›

For at få den samlede elpris i kWh, skal du lægge afgifter og skatter til dit netselskab og staten oven i. For kunder i N1 netområde, er dette 1,49 kr./kWh i gennemsnit. Vær dog opmærksom på, at afgifterne til netselskabet ofte er lidt højere mellem kl. 17 og 20 i vinterhalvåret (oktober - marts).

Er strøm fra norlys billigere om natten? ›

Er el billigere om natten? Ja, det kan det være. Med undtagelse af solceller, betyder nat og dag ikke den store forskel for produktionen af el. Til gengæld er elforbruget langt mindre om natten, fordi de fleste sover, og derfor ikke bruger nær så mange elektriske apparater.

Hvad koster det at vaske tøj 2022? ›

Selvom en vask kun koster omkring 1 kWh og en tumblertørring omkring 1,5 kWh er det alligevel en god ide, at holde øje med strømprisen vejret inden maskinen startes. Lige nu 18.08.2022 kl. 9:30 koster 1 kWh 4,56kr i ren elpris. Hertil kommer udgift til transport, afgift og moms, så den samlede pris er lige nu 7,17 kr.

Hvem har gratis strøm om natten? ›

Gratis strøm natten

Hos Modstrøm kan du vælge at få gratis strøm om natten. Vi vil gerne gøre det økonomisk rentabelt at flytte så stor en del af elforbruget fra om dagen til om natten. Det vil vi, fordi den strøm vi bruger om natten, primært kommer fra vedvarende energi og dermed er langt mere skånsom overfor klimaet.

Hvor mange KW bruger man om dagen? ›

Hvor mange kWh bruger man om dagen? En gennemsnitdansker bruger cirka 1.600 kWh strøm om året, hvilket svarer til 4,3 kWh strøm på daglig basis.

Hvad koster el i øjeblikket? ›

I Danmark betaler vi i gennemsnit 3,57 kr. pr. kWh. Læs med her og bliv klogere på, hvad elprisen dækker over og hvad du betaler for på din elregning.

Hvem kan levere den billigste el? ›

Billigt Elselskab – Danmarks Billigste Elselskaber i september...
  • Norlys.
  • Velkommen Strøm. ...
  • Blue Energy – Bedste Elselskab fra kun 45 kr pr mdr. ...
  • Barry – Billigt elselskab fra kun 44 kr pr mdr.
  • NRGI – Et velkendt og billigt elselskab.
  • Skift elselskab og spar penge.
  • De bedste elselskaber ifølge Trustpilot.
28 Sept 2021

Hvor meget bruger en varmepumpe i strøm? ›

Et gennemsnitligt hjem kræver omkring 12.000 kWh varme om året. Derfor vil en varmepumpe med en COP på 3 skulle bruge 4.000 kW el om året. Denne udregning vil afhænge af størrelsen på dit hjem, hvor godt isoleret det er og hvor meget varmt vand du bruger. Det vil også afhænge af din varmepumpes effektivitet.

Er el billigere til varmepumpe? ›

Den normale elafgift ligger på 89,2 øre/kWh, men med en varmepumpe installeret falder den til 21 øre/kWh på al forbrug over 4.000 kWh/år. Det var planlagt, at elvarmeafgiften skulle falde til ca. 16 øre/kWh i 2021, men med den nye klimafatale bliver den reduceret til 0,8 øre/kWh.

Hvad koster 1 kWh med varmepumpe? ›

Det koster en varmepumpe i kroner og ører om året

Med det in mente er Bolius nået frem til en pris1,10 kr./kWh, og det giver følgende årsforbrug i kroner og øre: Jordvarmepumpe: 5.771 kr. Luft til vand-varmepumpe: 6.321 kr. Luft til luft-varmepumpe: 4.105 kr.

Hvornår skal man vaske tøj for at spare el? ›

Vask tøj på miljøvenlig vis

Hvis du halverer vasketemperaturen fra for eksempel 60 grader til 30 grader, kan du spare 55 procent af strømmen. Dertil koster det cirka seks kroner, hver gang tøjet bliver tørret i en A-mærket tørretumbler, og derfor er det en god idé at bruge tørresnoren, når det er muligt.

Hvad er normalt at betale i varme? ›

Varme: Det er svært at give bud på et typisk forbrug på varme og opvarmning af vand. I en lejlighed på ca 55 kvm vil varme formentlig månedligt koste ca. 150-450 kr.

Er det billigere at varme med el end gas? ›

Det er meget billigere at varme op med fjernvarme end med gas, olie eller elvarme.

Er el billigere end gas? ›

Det betyder, at forbrugere med naturgasfyr bliver ramt relativt hårdere end dem, hvis huse opvarmes af en eldrevet varmepumpe eller fjernvarme baseret på varmepumper og øvrig fossilfri produktion. Det seneste år er prisen på naturgas nemlig steget dobbelt så meget som el.

Er SEAS NVE dyre? ›

Energitilsynet har fire kvartaler i træk, siden oktober 2011, måttet tvinge Seas-nve til at sænke deres priser. Den højeste prisnedsættelse lå på 3,66 øre per kilowatt-time. Alligevel er Seas-nve Danmarks suverænt dyreste elselskab for tiden.

Hvornår falder elprisen igen? ›

Der er ingen udsigter til, at priserne falder igen lige foreløbig. Ifølge Nord Pool, der er det fælles nordiske strømmarked, er priserne tre gange over det niveau som i samme periode i fjor. - Det er rigtig, rigtig svært at sige noget klogt omkring udviklingen i elpriserne.

Hvad er elafgiften i 2022? ›

Satsen for elafgift er med virkning fra den 1. juli 2022 blevet sænket fra 90,3 øre pr. kWh til 76,3 øre pr. kWh.

Hvor meget kan du få den sat ned pr kWh Hvis du bruger over 4.000 kWh om året? ›

1. juli 2022 spare 94,38 øre pr. kWh (inkl. moms) på det, du bruger mere end 4.000 kWh om året.

Hvad koster en kWh 2022 norlys? ›

Elprodukter
FlexEl (august 2022 gennemsnitspris)Pris
Elpris (Vest for Storebælt)429,16 øre/kWh
Elpris (Øst for Storebælt)422,66 øre/kWh

Hvad koster en kilowatt time hos SEAS? ›

Hos Seas-nve koster en kilowatt-time 37,44 øre, mens den hos landets bililgste el-leverandør koster 30 øre. Dertil kommer moms, afgifter og transport, så reelt bliver prisen omkring 2,50 kroner.

Hvad koster en kWh over 4000? ›

På alt forbrug over 4000 kWh betaler du kun 1 øre pr. kWh i elafgift.

Hvor meget strøm bruger en varmepumpe? ›

Et gennemsnitligt hjem kræver omkring 12.000 kWh varme om året. Derfor vil en varmepumpe med en COP på 3 skulle bruge 4.000 kW el om året. Denne udregning vil afhænge af størrelsen på dit hjem, hvor godt isoleret det er og hvor meget varmt vand du bruger. Det vil også afhænge af din varmepumpes effektivitet.

Hvor mange kWh bruger en husstand om året? ›

at en gennemsnitlig dansker bruger 4,1 kWh om dagen, mens en typisk familie bruger 11 kWh om dagen.

Er el billigere til varmepumpe? ›

Den normale elafgift ligger på 89,2 øre/kWh, men med en varmepumpe installeret falder den til 21 øre/kWh på al forbrug over 4.000 kWh/år. Det var planlagt, at elvarmeafgiften skulle falde til ca. 16 øre/kWh i 2021, men med den nye klimafatale bliver den reduceret til 0,8 øre/kWh.

Hvad koster 1 kWh med varmepumpe? ›

Det koster en varmepumpe i kroner og ører om året

Med det in mente er Bolius nået frem til en pris1,10 kr./kWh, og det giver følgende årsforbrug i kroner og øre: Jordvarmepumpe: 5.771 kr. Luft til vand-varmepumpe: 6.321 kr. Luft til luft-varmepumpe: 4.105 kr.

Hvad koster 1 kWh med reduceret elafgift? ›

Hvad koster 1 kWh med reduceret elafgift i 2021? Hvis man opfyldte kravene for at få refusion af sine elafgifter, vil det i kroner og øre betyde, at man betalte 90,00 øre pr. kWh uden moms, for forbruget op til 4000 kWh./året. Den reducerede elafgift var 0,008 kr.

Hvad er det billigste elselskab? ›

nettopower er blevet kåret som markedets billigste på variable elpriser i kategorien op til 1.800 kWh/år – både gældende for Østdanmark og Vestdanmark. En topplacering, som vi agter at generobre år efter år.

Hvor meget er elprisen steget hos norlys? ›

I ovenstående eksempel med en gennemsnitsfamilie med et årsforbrug på 4.500 kWh - her vil en stigning af elprisen på 1 kr./kWh betyde, at udgiften pr. år stiger med 4.500 kr. Der er derfor rigtig god grund til at kigge på om du kan nedbringe dit elforbrug.

Hvad koster 1 KW strøm norlys? ›

For at få den samlede elpris i kWh, skal du lægge afgifter og skatter til dit netselskab og staten oven i. For kunder i N1 netområde, er dette 1,49 kr./kWh i gennemsnit. Vær dog opmærksom på, at afgifterne til netselskabet ofte er lidt højere mellem kl. 17 og 20 i vinterhalvåret (oktober - marts).

Hvilket elselskab er dyrest? ›

De tre dyreste:

SEAS-NVE Strømmen (klimavalg): 245,10 øre per kWh. Natur-Energi (klimavalg): 246,25 øre per kWh. Natur-Energi (klimavalg med tillægsydelse): 259,25 øre per kWh.

Er SEAS-NVE dyre? ›

Energitilsynet har fire kvartaler i træk, siden oktober 2011, måttet tvinge Seas-nve til at sænke deres priser. Den højeste prisnedsættelse lå på 3,66 øre per kilowatt-time. Alligevel er Seas-nve Danmarks suverænt dyreste elselskab for tiden.

Hvornår er billigst at vaske tøj? ›

Sæt opvaskemaskinen i gang, når du går i seng, eller programmér den til at starte om natten. Sortér dit vasketøj om aftenen og start tøjvasken om natten. Sæt gerne stikket til elbilen i kontakten, når du kommer hjem fra arbejde, men vent med at lade bilen op til nattetimerne.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 17/11/2023

Views: 6041

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.