Reflecteren met de STARR-methode: Stappenplan en voorbeelden (2023)

Gepubliceerd op 18 november 2019 door Lou Benders. Bijgewerkt op 26 oktober 2021.

De meestgebruikte methode om te reflecteren op je eigen handelen, bijvoorbeeld in een reflectieverslag, is de STARR-methode. STARR staat voor situatie, taak, actie, resultaat en reflectie.

Als je de STARR-methode gebruikt, geef je antwoord op vragen over de situatie, taak, actie, het resultaat en de reflectie.

Inhoudsopgave

 1. STARR-reflectie
 2. Voorbeeld STARR-reflectie
 3. Extra STARR-vragen voor een betere reflectie
 4. Waarvoor staat de STARRT-methode?
 5. Verwijzen naar de STARR-methode in je bronnenlijst
 6. Veelgestelde vragen

STARR-reflectie

Situatie
 1. Wat was de situatie?
  • Wanneer speelde de situatie zich af?
  • Wat speelde er?
  • Wie waren erbij betrokken?
Taak
 1. Wat was je taak?
  • Wat was je rol?
  • Wat wilde je bereiken?
  • Wat werd er van je verwacht/Wat verwachtte je van jezelf in deze situatie?
Actie
 1. Hoe heb je het aangepakt en waarom?
  • Hoe pakte je het aan?
  • Waarom heb je het zo aangepakt? Onderbouw dit antwoord met theoretische concepten die je opleiding heeft aangereikt of die je zelf hebt opgezocht.
Resultaat
 1. Heeft het gewerkt en waarom?
  • Heeft het gewerkt?
  • Waarom wel/waarom niet?
Reflectie
 1. Wat heb je ervan geleerd?
  • Hoe vond je dat je het hebt gedaan?
  • Was je tevreden met de resultaten?
  • Wat is de essentie van wat je geleerd hebt?
  • Wat zou je de volgende keer eventueel anders of beter doen?
  • Kun je wat je hebt geleerd ook toepassen in andere situaties?

Reflecteren met de STARR-methode: Stappenplan en voorbeelden (1)

Voorbeeld STARR-reflectie

Didactische competentie
Zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het leren.Persoonlijke leerdoel
Een duidelijke instructie geven.Situatie
Ik loop stage in groep 4 waarin wekelijkse lessen wereldoriëntatie op het programma staan. De methode die gebruikt wordt gaat uit van vakintegratie aan de hand van thema’s. Het thema was ‘Op wereldreis’.

Taak
Lessen geven op het gebied van wereldoriëntatie aan kinderen van groep 4. Ik wilde bereiken dat de kinderen rustig aan het werk gingen en ik genoeg tijd overhield om kinderen die meer instructie nodig hebben te kunnen helpen.

Actie
Thema’s voor de lessen kunnen worden gekozen vanuit een bepaald vak, sociale problemen of kwesties, alledaagse kwesties van leerlingen zelf. Het moeten volgens Van Boxtel et al. (2009) aantrekkelijke onderwerpen zijn. Ik heb het thema ingeleid met een filmpje en heb de kinderen krantenknipsels laten meenemen over een land waar ze graag naartoe wilden. Dat heb ik gedaan om de les aantrekkelijker te maken. Elke les ben ik gestart met een instructie waarna de kinderen aan het werk gingen. Ik heb de structuur gevolgd die op de school is afgesproken.

Van Herpen, Mezenberg en Schut (2010) geven aan dat er altijd duidelijkheid moet zijn over de ruimte, de tijd en de criteria. De kinderen kunnen op een bord zien hoeveel tijd ze ergens voor hebben. Het is daarbij ook belangrijk dat het duidelijk is wat de kinderen mogen doen als ze klaar zijn. Na de instructie ben ik een rondje door de klas gelopen en heb ik een aantal kinderen aan de instructietafel geholpen. Dit zijn de kinderen die op dat moment nog extra uitleg nodig hadden.

Resultaat
De kinderen waren zeer enthousiast en het was over het algemeen rustig in de klas. De kinderen die eerder klaar waren zijn rustig verder gegaan met hun weektaak. In het begin had ik het methodeboek nog af en toe nodig. Ik merkte dat de kinderen daardoor wat onrustig werden en met elkaar gingen praten.

Reflectie
Ik was tevreden over hoe de kinderen aan het werk gingen. Ik had alleen te weinig tijd om alle kinderen te helpen. Na de feedback van mijn begeleidster heb ik nog duidelijker de instructie gegeven. Dat hielp, want daarna werd er goed geluisterd en stonden er minder kinderen bij de instructietafel. Om te kunnen differentiëren is het van belang dat instructies effectief gegeven worden zonder dat je het methodeboek nog nodig hebt (Van Herpen et al., 2010).

De volgende keer zal ik nog meer tijd aan mijn voorbereiding besteden zodat ik ook bij een nieuw thema niet meer stof hoef op te zoeken. Ik heb geleerd om een effectieve instructie te geven waardoor de kinderen weten wat ze moeten doen, en ook wat ze moeten doen als ze eerder klaar zijn met hun werk. Ik besef nu dat een goede voorbereiding daarvoor van groot belang is.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Reflecteren met de STARR-methode: Stappenplan en voorbeelden (2)

Als je het idee hebt dat er nog informatie in je reflectie ontbreekt, kun je deze vragen gebruiken om zo volledig mogelijk te reflecteren op bepaalde situaties.

STARR-methodeExtra vragen
Situatie
1. Wat was de situatie?
 • Wanneer speelde de situatie zich af?
 • Wat speelde er?
 • Wie waren erbij betrokken?
 • Waar speelde de situatie zich af?
 • Hoe lang speelde dit al?
 • Hoe zag de plek eruit?
 • Waar bevond jij je?
 • Hoeveel mensen waren aanwezig?
 • Wat was het oorspronkelijke doel van de situatie?
Taak
2. Wat was je taak?
 • Wat was je rol?
 • Wat wilde je bereiken?
 • Wat werd er van je verwacht/Wat verwachtte je van jezelf in deze situatie?
 • Welke rol had je binnen het team?
 • Wat waren je specifieke taken?
 • Hoe was de rolverdeling en hoe voelde je je hierbij?
 • Met wie werkte je samen en hoe?
 • Wat vond je van je taak?
 • Hoe voerde je de taak uit?
 • Wie had de eindverantwoordelijkheid?
 • Waarom had jij deze taak gekregen?
 • Wat waren je verantwoordelijkheden?
Actie
3. Hoe heb je het aangepakt en waarom?
 • Hoe pakte je het aan?
 • Waarom heb je het zo aangepakt? Onderbouw dit antwoord met theoretische concepten die je opleiding heeft aangereikt of die je zelf hebt opgezocht.
 • Welke acties en stappen heb je ondernomen en waarom?
 • Wat heb je gezegd en hoe heb je gehandeld?
 • Wat was je eigenlijke plan van aanpak?
 • Hoe ging je om met de teleurstelling?
 • Hoe heb je geprobeerd de situatie te verbeteren?
 • Wat heb je vervolgens gezegd?
 • Heb je de situatie verbeterd?
Resultaat
4. Heeft het gewerkt en waarom?
 • Heeft het gewerkt?
 • Waarom wel/waarom niet?
 • Hoe verliep de situatie uiteindelijk?
 • Wat was jouw specifieke rol in het eindresultaat?
 • Was je opdracht succesvol?
 • Heb je jouw taak succesvol uitgevoerd?
 • Welk resultaat had jouw handelen?
Reflectie
5. Wat heb je ervan geleerd?
 • Hoe vond je dat je het hebt gedaan?
 • Was je tevreden met de resultaten?
 • Wat is de essentie van wat je geleerd hebt?
 • Wat zou je de volgende keer eventueel anders of beter doen?
 • Kun je wat je hebt geleerd ook toepassen in andere situaties?
 • Hoe hebben anderen op jouw handelen gereageerd?
 • Denk je dat je juist hebt gehandeld?
 • Wat voor gevoel heb je overhouden aan de situatie?
 • Ben je trots op het eindresultaat?
 • Zou je met een andere aanpak betere resultaten kunnen behalen?
 • Wat kun je nog zeggen over de rol die jou was toebedeeld en de taken die je moest uitvoeren?

Waarvoor staat de STARRT-methode?

Voor sommige opleidingen gebruik je de STARRT-methode. De toegevoegde T staat voor Transfer. Dit staat voor wat je geleerd hebt van je reflectie op een situatie uit het verleden.

Transfer
 1. Zou de situatie nog eens kunnen gebeuren?
  • Hoe zou je dan willen handelen en waarom?
  • Wat zou je hetzelfde doen?
  • Kun je situaties bedenken waarin je wat je geleerd hebt zou kunnen toepassen?
  • Wat zijn je voornemens voor de volgende keer?

De meeste opleidingen verlangen van je dat je de STARR-methode gebruikt en niet ook de transfer bespreekt.

Verwijzen naar de STARR-methode in je bronnenlijst

Je kunt deze bron gebruiken om aan te geven waar je informatie hebt gevonden over de STARR-methode:

 • Benders, L. (2019, 18 november). Reflecteren met de STARR-methode. Geraadpleegd van https://www.scribbr.nl/stage/starr-methode/

Als je naar een andere bron wilt verwijzen, gebruik dan onze APA Generator om automatisch bronnen te genereren in de APA-stijl of de MLA Generator voor de MLA-stijl.

Veelgestelde vragen

Waar staat de afkorting STARR voor?

De meestgebruikte methode om te reflecteren op je eigen handelen, bijvoorbeeld in een reflectieverslag, is de STARR-methode. STARR staat voor situatie, taak, actie, resultaat en reflectie.

Wat is het verschil tussen een stageverslag en een reflectieverslag?

Het verschil tussen een stageverslag en een reflectieverslag is groot. In je stageverslag is een reflectie (of een evaluatie) slechts een onderdeel van het verslag en beschrijf je de gehele stageperiode, het stagebedrijf en zijn omgeving, je stageopdracht en werkzaamheden en verbind je hier een conclusie aan.

In je reflectieverslag daarentegen ga je enkel in op betekenisvolle situaties en bespreek je die zeer uitvoerig. Je focust hierbij vooral op je eigen ontwikkeling en gevoel.

Hoe lang moet mijn reflectieverslag zijn?

Een reflectieverslag is gemiddeld tussen de 3 en 7 pagina’s, afhankelijk van de duur van de periode waarop je reflecteert en de eisen van jouw opleiding.

Waarom moet ik een reflectieverslag schrijven?

Je schrijft een reflectieverslag om je bewust te worden van je eigen gedrag en zo te begrijpen hoe je jezelf kunt verbeteren. Door te reflecteren op je handelen, leer je je sterke en zwakke kanten beter kennen en kun je jouw professionaliteit vergroten.

Wat vind jij van dit artikel?

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-) Je stem is doorgevoerd :-) Bezig met het verwerken van je stem...

Reflecteren met de STARR-methode: Stappenplan en voorbeelden (3)

Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

FAQs

Wat zijn goede Reflectievragen? ›

Reflectievragen om terug te blikken

Wat maakte dat het een succes was? Welke eigenschappen en kwaliteiten heb je hiervoor ingezet? Wat heb je over jezelf geleerd? Op welk moment voelde je je het vrolijkst?

Hoe lang duurt Starr-methode? ›

Om je op weg te helpen, geven we een voorbeeld van het toepassen van de STARR-methode. Dit voorbeeld lijkt misschien een grote lap tekst, maar in werkelijkheid zal het hooguit 2 minuten duren. Let op: dit is een voorbeeld voor het sollicitatiegesprek. Je kunt de STARR-methode ook gebruiken voor een motivatiebrief.

Hoe maak je een star? ›

STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat.
 1. Situatie: Je gaat op zoek naar een situatie in je werkverleden waarin je kunt laten zien dat je bijvoorbeeld daadkrachtig was. ...
 2. Taak: Beschrijf dan in het kort wat de situatie was, het liefst met een probleem er in verwerkt.

Waarom gebruik je Starr? ›

De STARR-methode wordt veel gebruikt in sollicitatiegesprekken, maar bijvoorbeeld ook in reflectieverslagen tijdens opleidingen. Het zorgt ervoor dat je op een gestructureerde manier voorbeelden kan geven van bepaalde competenties, ervaring en kennis. Verplaats je even in een werkgever.

Hoe begin je een reflectie? ›

Stel een concrete en open vraag over een specifieke situatie:
 1. beschrijf de situatie;
 2. geef aan wat je rol was;
 3. geef aan hoe en waarom je zo gehandeld hebt;
 4. benoem wat je moeilijk vindt en waarom;
 5. vraag concreet naar het effect van je handelen.
Jun 1, 2020

Hoe sluit je een reflectie af? ›

Je sluit de reflectie af met een conclusie in het verslag waarin je vertelt wat je hebt geleerd en wat je nieuwe leerdoel is. Je hoeft niet op specifieke momenten in te gaan, maar geeft een algemene reflectie op je ontwikkeling in de afgelopen tijd.

Wat is een goede zelfreflectie? ›

Het gaat erom dat je jezelf een spiegel voorhoudt. Uit de zelfreflecties kun je conclusies trekken die de moeite waard zijn wanneer je daarnaar handelt. Je geeft jezelf de kans goed naar je eigen handelen te kijken en te bepalen of je tevreden bent met de manier waarop je met bepaalde situaties om bent gegaan.

Welke vragen stel je bij zelfreflectie? ›

Daarnaast heeft een moment van reflectie soms een soort meditatie-effect, omdat je je sterk concentreert en overzicht creëert.
 • Waar leef jij voor? ...
 • Wat is geluk? ...
 • Welke impact wil je maken op de mensen van wie je houdt? ...
 • Wat is het beste advies dat je jezelf ooit hebt gegeven? ...
 • Aan welke negatieve dingen denk je te vaak?

Wat zijn reflecterende vragen? ›

Reflectieve vragen hebben de bedoeling iemand te beïnvloeden, bijvoorbeeld door aannames en veronderstellingen aan de orde te stellen, opties te verkennen en der- gelijke. Daarbij is het uitgangspunt dat mensen door hun ervaringen (onbewust) veel meer weten dan ze denken te weten.

Wat heb je nodig om te kunnen reflecteren? ›

Bij reflectie kijk je naar jouw rol en handelen en wat dat beïnvloedde. Je kunt jezelf de vraag stellen: 'Wat maakt dat ik gehandeld heb zoals ik heb gehandeld?' , 'Welke overtuigingen speelde een rol?'

Hoe pas je zelf reflectie toe? ›

Beter reflecteren? Deze 7 tips helpen je op weg:
 • Reflecteer waar en wanneer je maar wilt. ...
 • Zelfreflectie: doe het regelmatig. ...
 • Neem een moment van stilte. ...
 • Reflecteer niet alleen op negatieve situaties. ...
 • Schrijf in een dagboek. ...
 • Wees je bewust van eventuele blokkades. ...
 • Pas negatief gedrag aan.
Jun 7, 2022

Hoe schrijf ik een strak reflectie? ›

Wat is jouw rol of verantwoordelijkheid? Wat is jouw doel? Resultaat Wat is het resultaat van jouw handelen? Aanpak Hoe heb je dat aangepakt in die situatie? (De examinator bevraagt letterlijk het criterium binnen het werkproces.)

Welke Reflectiemethoden zijn er? ›

De Starr-methode wordt het meest gebruikt om te reflecteren op jezelf. Met deze manier van zelfreflectie kijk je naar jouw taak in een geheel, je acties die je onderneemt en het resultaat ervan. Deze reflectiemethode is heel effectief en werkt in 5 stappen: situatie, taak, actie, resultaat en reflectie.

Waarom Starr reflectie? ›

De STAR-methodiek helpt bij het inzichtelijk krijgen van competenties van mensen. Het is een methode die, door een gegeven situatie te analyseren, inzicht geeft in de competenties waarover iemand beschikt en de wijze waarop deze gehanteerd worden. Het helpt dus bij het beoordelen van mensen.

Waarom kiezen voor de Starr methode? ›

De STARR-methode is een ondervragingstechniek tijdens een sollicitatiegesprek. Hiermee brengt een recruiter structuur aan en krijgt hij concrete antwoorden tijdens het gesprek. Elke letter uit het woord 'STARR' staat voor een bepaalde fase in het gesprek. Maar deze methode is niet alleen interessant voor een recruiter.

Wat is een Starr interview? ›

Tijdens een sollicitatie gebruiken rekruteerders dikwijls de STARR-techniek. Dit is een interviewtechniek om kandidaten op gestructureerde wijze te bevragen over hun rond gedrag en competenties. De techniek is vrij eenvoudig maar doeltreffend. Sollicitanten kunnen op zo hun competenties duidelijk in de verf zetten.

Hoe kun je je voorbereiden op een sollicitatiegesprek? ›

met deze 9 tips bereid jij je goed voor op je sollicitatiegesprek
 1. verdiep je in het bedrijf.
 2. lees de vacature nog een keer door.
 3. bereid je eigen verhaal goed voor.
 4. ontdek waar je goed in bent.
 5. kies je kleding.
 6. bereid je voor op (lastige) vragen.
 7. bedenk zelf ook vragen om te stellen.
 8. bepaal je salarisindicatie.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 08/12/2023

Views: 5551

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.