Handige rekentool: inkomstenbelasting zzp berekenen 2023 (2024)

  • Door John Warnas
  • 19 februari 2023
  • Calculatoren

Over de winst die je als zzp'er maakt, betaal je inkomstenbelasting. Hoeveel dat is, is wat lastiger te bepalen dan bij iemand in loondienst die maandelijks salaris gestort krijgt. Het hangt af van je omzet en verwachte kosten. En ook privé-omstandigheden tellen mee. Wat houd je uiteindelijk over? Hoe kun je je netto-inkomen berekenen? In dit artikel leggen we uit hoe je als zzp'er – mét onze handige rekentool – je netto besteedbaar inkomen kunt berekenen.

Inhoudsopgave

Welke bedrijven betalen inkomstenbelasting?

Bedrijven die onder de regels van de inkomstenbelasting vallen, zijn eenmanszaken (zzp’ers), een vennootschap onder firma (VOF), een commanditaire vennootschap en deelname in een maatschap. Als zzp’er doe je dus aangifte inkomstenbelasting.

Ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA) en ontvang je een salaris vanuit je onderneming? Dan gelden voor jou dezelfde belastingregels als voor (eventuele) andere werknemers in je bedrijf.

Ben je er niet helemaal zeker van of jij ondernemer bent voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer)? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Met onze rekentool inkomstenbelasting zzp berekenen – die je verderop in dit artikel vindt – kun je als zzp’er makkelijk en snel berekenen wat je aan inkomstenbelasting betaalt.

Voordat je begint, is het handig als je de termen kent die in de tool aan de orde komen. Die lichten we daarom kort toe.

Belastbare winst uit onderneming

De belastbare winst – of de fiscale winst – is de winst die je met je onderneming maakt en die belastbaar is. Over deze winst betaal je inkomstenbelasting.

In het scherm ‘belastbare winst’ in de rekentool voer je de winst in die je met je onderneming hebt gerealiseerd in een bepaald jaar. Het gaat hier om de netto-omzet min de kosten die je hebt moeten maken. Zie hiervoor ook onze korte uitleg over je bruto jaarinkomen verderop in het artikel.

Om met deze tool je netto-inkomen te berekenen, is het belangrijk dat je een beeld hebt van wat de kosten zijn die jij met je onderneming maakt.

Urencriterium

Besteed je per jaar minimaal 1225 uur aan je bedrijf? Dan heb je recht op extra aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek (zie uitleg verderop in dit artikel).

Deze aftrekposten kunnen je behoorlijk wat euro’s per jaar schelen. Het is dus verstandig om het aantal declarabele uren bij te houden om te zien of je voldoet aan het urencriterium. Heb je vragen over het urencriterium? Dan kun je contact opnemen met onze helpdesk.

Fiscale voordelen voor zzp’ers

Bij het uitrekenen van je besteedbaar inkomen, dien je rekening te houden met de fiscale voordelen die je als zzp’er hebt. We zetten ze op een rij:

Startersaftrek

Ben je startende ondernemer? Dan kun je in aanmerking komen voor de startersaftrek. Je betaalt dan minder belasting. Je krijgt de startersaftrek maximaal 3keer in de eerste 5jaar dat je ondernemer bent.

Zelfstandigenaftrek

Bent je ondernemer, heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt en voldoe je aan het urencriterium? Dan komt de zelfstandigenaftrek in 2023 uit op een bedrag van
€ 5.950.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling verlaagt de belastbare winst van je bedrijf met 14%. Daardoor hoef je minder belasting te betalen. Iedereen die ondernemer is voor de inkomstenbelasting, komt voor de regeling in aanmerking.

Bruto jaarinkomen

Het bruto jaarinkomen is de winst voor belasting. Het betreft je omzet waar de bedrijfskosten vanaf zijn gehaald. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor je laptop, diensten als een boekhoudpakket, je zakelijke bankrekening of – als je producten verkoopt – de inkoopkosten van die producten.

Netto besteedbaar inkomen

Het netto besteedbaar inkomen is gelijk aan de omzet waar je al je kosten vanaf hebt getrokken. Kosten die je aftrekt om je netto-omzet te berekenen, zijn bijvoorbeeld de btw, goederen die je hebt moeten terugnemen, schadevergoedingen en verleende kortingen.

Rekentool: netto-inkomen zzp berekenen

Met onderstaande calculator kun je achterhalen wat jouw besteedbaar inkomen is. Het bedrag wat eruit komt, is je netto-inkomen. Dat geeft een indicatie van wat jij onder de streep in een jaar gaat overhouden.

De calculator kent een aantal vereiste velden die je moet invullen, deze zijn gemarkeerd met een *.

Veelgestelde vragen inkomstenbelasting zzp berekenen

Hoe bereken ik mijn netto-inkomen als zelfstandige?

Je berekent je netto-inkomen door je bruto-inkomen te verminderen met de inkomstenbelasting die je moet betalen. In feite komt het berekenen van je inkomen als zzp’er neer op je omzet verminderd met je kosten, sociale bijdragen en belastingen.

Wat is belastbaar inkomen?

Dit is het inkomen waarover je belasting betaalt. Dat gebeurt na het verrekenen van de aftrekposten. Door enkele fiscale voordelen daalt het inkomen waarover je belasting moet betalen.

Het bedrag dat je als zzp’er uiteindelijk aan inkomstenbelasting betaalt, wordt bepaald door het belastingtarief van het betreffende jaar. In Nederland hanteren we een progressief belastingstelsel. Dat betekent dat er meerdere belastingtarieven zijn. Hoe hoger je winst, hoe meer belasting je gaat betalen. Voor 2023 gelden de volgende belastingtarieven:

Schijf 1 belastbaar inkomen: < €73.031 (tarief: 36,93%)

Schijf 2 belastbaar inkomen: > € 73.031 (tarief: 49,50%)

Op welke aftrekposten heb ik recht?

Het antwoord op deze vraag hangt van een aantal zaken af. De twee belangrijkste fiscale voordelen voor zzp’ers zijn zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Voor de zelfstandigenaftrek kom je in aanmerking als je ondernemer bent en voldoet aan het urencriterium van 1225 uur. De startersaftrek is feitelijk een verhoging van de zelfstandigenaftrek. De startersaftrek krijg je maximaal drie keer in de eerst vijf jaar dat je als ondernemer actief bent.

Naast de zelfstandigen- en startersaftrek kun je gebruik maken van de mkb-winstvrijstelling.

Hoe bepaal je als zzp’er je uurtarief?

Je uurtarief moet voldoende zijn om minimaal een bedrag over te houden om van te kunnen leven. Daarbij is het belangrijk om in kaart te brengen wat je kosten zijn, zowel zakelijk als privé.

De volgende stap is bepalen wat je per maand netto wilt overhouden. Heb je dat helder? Dan weet je wat je per maand dient om te zetten.

Als laatste stap bepaal je als zzp’er wat je declarabele uren per jaar zijn. Wil je meer informatie over het uitrekenen van je uurtarief en je declarabele uren? Lees dan ook eens dit artikel op onze website.

Gelden heffingskortingen ook voor zzp’ers?

Met heffingskorting krijg je directe korting op je inkomstenbelasting. Je betaalt hierdoor dus minder belasting. Er zijn verschillende heffingskortingen in Nederland.

De algemene heffingskorting geldt voor iedereen, dus ook voor zzp’ers. Of je voor andere heffingskortingen in aanmerking komt, hangt af van je persoonlijke situatie.

Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw?

Alle zzp’ers dienen voor de Zvw (Zorgverzekeringswet) een percentage te af te dragen van de belastbare winst van hun onderneming. De hoogte van deze premie wordt elk jaar bepaald.

In 2023 is het percentage 5,43% over maximaal € 66.956 belastbare winst.

Hoe zit het met een fiets van de zaak?

Heb je een fiets van de zaak? Dan wordt deze gezien als een investering. Gebruik je de fiets ook privé? Dan moet je een bedrag bij de winst tellen voor privégebruik.

Op dit moment stelt de Belastingdienst de bijtelling op 7 % van de adviesprijs van de fiets. Wil je meer weten over de mogelijkheden van een fiets van de zaak? Lees dan zeker eens dit artikel op onze website.

Bereken autoverzekering besparing

Altijd met een gerust gevoel de weg op, met de uitgebreide autoverzekering van Allianz voor personenauto’s en bestelwagens. En met de onlangs verlaagde tarieven kan je nu tot €500 per jaar besparen.

PrevVorig artikelGratis online btw-calculator: bereken btw in 3 simpele stappen

Nieuw personeel werven?

Talent is schaarser dan ooit, het aanbod in vacatures verschuift en werving en selectie vindt steeds vaker op afstand plaats. Lees deze 5 redenen waarom werkgevers waardevolle kandidaten verliezen tijdens het recruitmentproces én tips hoe je dit kunt voorkomen.

Lees ook…

Calculatoren

Bereken je brutowinst in 3 simpele stappen (inclusief rekentool)

Als ondernemer is het belangrijk om inzicht te hebben in wat er binnenkomt en uitgaat. Zo weet je of je het zakelijk goed doet. De brutowinst is een…

  • 17 januari 2023

Calculatoren

Eenmanszaak of BV: voor- en nadelen (met calculator)

Als je een onderneming start, moet je een rechtsvorm kiezen. Veel ondernemers twijfelen tussen een eenmanszaak of bv. Wat is de beste rechtsvorm voor…

  • 15 september 2022

Calculatoren

Gratis online btw-calculator: bereken btw in 3 simpele stappen

Met de online btw-calculator van De Zaak zet je altijd dejuiste bedragenopoffertes en facturen. De online calculator is handig bij de boekhouding…

  • 09 februari 2023
Handige rekentool: inkomstenbelasting zzp berekenen 2023 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 6327

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.