Zelená karta USA: Podmínky, náklady a návod k jejímu získání (2024)

Zelená karta USA je něčím, po čem touží miliony lidí po celém světě. Ať už je cílem práce v USA nebo jednoduše zcela nový život, lidé si chtějí splnit svůj americký sen. Jak náročné je zelenou kartu získat a kdo o ni může zažádat? Pokud splňujete základní podmínky, můžete se o to alespoň pokusit. Jak vypadá konkrétní návod pro podání žádosti o zelenou kartu?

Co je zelená karta

Film Zelená karta sGérardem Depardieu a Andie MacDowell asi netřeba představovat, ale co to vlastně ta green card je? Zkráceně řečeno se jedná o vstupenku do USA, která držitele opravňuje kdlouhodobému či trvalému pobytu vtéto zemi.

Ten, kdo zelenou kartu získá, může vUSA legálně žít, pracovat či studovat, jako by to byl občan země i přesto, že nemá americkou státní příslušnost. Vpodstatě se na něj vztahují stejná práva a pravidla sociálního systému, jen stím rozdílem, že takový jedinec nemá právo volit nebo sám kandidovat do nějaké politické funkce.

I když existují různá víza do USA, většinou se jedná o víza nepřistěhovalecká (například pracovní vízum do USA). Ta přistěhovalecká však nejsou pro kohokoliv a získat zelenou kartu vrámci emigrace není jednoduché. Imigrační pravidla USA jsou momentálně velice přísná a každého žadatele čeká složité byrokratické kolečko. Pokud kartu získáte, musíte vUSA pobývat. Karta zároveň nabízí možnost stát se právoplatným občanem Spojených států, a to po 5 letech od jejího získání.

Jak získat zelenou kartu

Způsobů, jak získat zelenou kartu, existuje hned několik. Některé jsou podmíněny stávajícími závazky vůči USA, jiné vyžadují určité schopnosti, díky nimž může být žadatel pro USA prospěšný. Ani jedna ztěchto cest však není vůbec jednoduchá.

Pokud však nemáte ani závazky, ani specifické profesní schopnosti, zbývá ještě jedna možnost. Loterie. Ano, zelenou kartu lze získat díky účasti v loterii, která náhodně vybere uchazeče, jež se mohou ucházet o povolení k trvalému pobytu. Jak vypadají konkrétní podmínky pro získání zelené karty?

Běžná žádost

Pokud hodlá uchazeč zažádat o zelenou kartu běžnou cestou, má několik možností. Nejčastěji je využívána možnost, kdy je zelená karta USA získána sňatkem s občanem USA. Lze toho však dosáhnout i přes další příbuzenské vztahy. Kdo tedy může o toto povolení ktrvalému pobytu zažádat?

 • Manžel či manželka občana USA nebo držitele zelené karty
 • Syn nebo dcera občana USA nebo držitele zelené karty do 21 let
 • Svobodný syn nebo svobodná dcera občana USA nebo držitele zelené karty starší 21 let
 • Matka nebo otec občana USA
 • Bratr nebo sestra občana USA

I přes příbuzenské vztahy není zaručeno, že zelenou kartu obdržíte. Někdy to může trvat velice dlouho a vpřípadě manželů, kteří uzavřeli sňatek čerstvě, existuje jakási zkušební lhůta, vníž musí prokázat, že tvoří opravdovou rodinu a že manželství není jen na oko.

Příbuzní fungují vtakových případech jako tzv. sponzoři, díky nimž lze podat žádost o přidělení zelené karty.

O trvalý pobyt lze zažádat i díky získání práce vUSA. Obvykle se však jedná o pozice, které jsou kvalitativně na vysoké úrovni a šanci mají jen ti nejlepší znejlepších. Tato místa jsou obvykle nabízena vpřípadě, že na jejich zaplnění není vhodný žádný uchazeč zUSA. Do jakých kategorií musí jedinec spadat, aby se mohl o získání zelené karty prostřednictvím práce pokusit?

 • Mezinárodní manažer
 • Mimořádné schopnosti
 • Význační profesoři a výzkumníci
 • Zvláštní schopnosti
 • Vysoce kvalifikovaní a diplomovaní specialisté a pracovníci

Šanci tak mají například výkonní vědci, lékaři nebo sportovní hvězdy a specialisté z různých dalších oborů.

Kromě získání pracovního místa je zde ještě jedna možnost, a to investice vUSA. Zelenou kartu tak může získat žadatel, který zde hodlá investovat alespoň 500000 dolarů a zaměstnat alespoň 10 občanů USA.

Loterie o zelenou kartu

Jelikož je získání zelené karty prostřednictvím klasických žádostí zmíněných výše pro většinu žadatelů téměř nedosažitelné, na řadu přichází další možnost.

Spojené státy americké každým rokem pořádají slosování, vjehož rámci umožňují získání zelené karty až pro 50000 šťastlivců. ZČech se každoročně obvykle hlásí kolem 7-9 tisíc zájemců, šanci na vylosování má zhruba 1-2 % z nich.

Do loterie je zařazeno několik vybraných zemí zcelého světa stím, že větší šanci mají lidé ze zemí, znichž je přistěhovalců v USA nejméně. Česká republika tak má například oproti Velké Británii větší šanci na to, že bude vybráno více uchazečů.

Vžádné ze zemí zařazeních do loterie nesmí počet vybraných jedinců překračovat 7 % zcelkového počtu vylosovaných. Losování probíhá elektronicky dle náhodného výběru počítače.

Oproti klasickým způsobům získání zelené karty nejsou vloterii vyžadovány žádné vysoké kvalifikační nároky. Každý účastník, který se po vylosování hodlá probojovat dál, však musí splňovat následující podmínky:

 • Zažádat mohou pouze občané zemí zařazených do loterie
 • Jedinec musí mít minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • Pokud nesplňuje toto kritérium, musím mít alespoň dvouletou praxi v ministerstvem schváleném oboru, který vyžaduje specifickou praxi a zkušenosti (v období posledních 5 let před podáním přihlášky do loterie)

To, že bude někdo vylosován, ještě automaticky neznamená, že zelenou kartu získá. Po slosování následuje pečlivé výběrové řízení, které kontroluje všechna potřebná kritéria, jež by měl účastník splňovat. Výhodou však je, že není stanovena žádná věková hranice a není vyžadována ani zkouška zanglického jazyka.

Zkušenosti lidí, kteří se o zelenou kartu tímto způsobem pokoušeli, jsou však důkazem, že bez angličtiny moc nepochodíte. Už samotná přihláška musí být vyplněna v angličtině a pro start v USA je to rovněž celkem potřebná záležitost.

Každý jedinec může podat pouze jednu přihlášku, vopačném případě bude ze slosování vyloučen.

Společně svylosovanými jedinci mají na zelenou kartu nárok také jejich manželé či manželky nebo děti do 21 let.

Návod na postup při podání přihlášky

Pokud byste se chtěli pokusit o získání zelené karty prostřednictvím loterie, musíte podstoupit několik základních kroků. Tím prvním je registrace ve vymezeném období a podaná přihláška do loterie. I když se současná politika prezidenta Donalda Trumpa snaží o zrušení vízové loterie a omezení imigrace, zatím se registrace otevírá každý rok.

Jedná se však o běh na dlouhou trať, jelikož se přihlášky podávají svelkým předstihem. To znamená, že do loterie DV-2020 se musely podat přihlášky už na podzim roku 2018. Termín registrace je obvykle vrozmezí října až prosince a konkrétní data se oznamují zhruba 8 týdnů před otevřením registrace.

Příští kolo tedy bude zhruba na podzim letošního roku stím, že se bude jednat o žádosti na udělení zelené karty pro rok 2021.

Registrace

Registrace do loterie probíhá online, a to na stránkách Státního Departmentu USA www.dvlottery.state.gov.

Je možné, že narazíte i na jiné stránky a zprostředkovatele, většinou se ale jedná o podnikavce, kteří slibují vyšší šance na vylosování v loterii, a to za příplatek v řádu desítek i stovek dolarů. Někteří zprostředkovatelé přihlášku opravdu podají, ale často se může jednat i o podvod.

Jediný zcela oficiální a správný způsob registrace je pouze přes uvedenou webovou stránku. Žádný registrační poplatek se neplatí.

Vyplnění přihlášky

Jakmile se dostanete kvyplnění přihlášky, nezapomeňte zadat všechny údaje. Jedná se o základní údaje o vaší osobě včetně jména, bydliště, data narození či dosaženého vzdělání. Do přihlášky se uvádí i data o vašich dětech do 21 let věku.

Pište bez háčků a čárek a nezapomeňte přiložit fotografii vpožadovaném formátu (konkrétní požadavky jsou uvedeny na stránkách amerického Ministerstva zahraničí).

Po vyplnění a kontrole všech údajů proveďte screenshot přihlášky kvůli jejímu číslu a pečlivě ji uložte. Na e-mail, který musíte do přihlášky uvést, totiž žádné potvrzení nepřijde. Číslo potvrzení je důležité ktomu, abyste se mohli dostat kvýsledkům loterie.

Vzor přihlášky najdete na stránkách amerického ministerstva zahraničí (travel.state.gov).

Pohovor na ambasádě

Pokud budete mít štěstí a budete vylosováni, čeká vás pohovor na ambasádě a řada dalších úkonů ktomu, abyste mohli zelenou kartu opravdu získat. Je třeba počítat stím, že je celý proces zdlouhavý a vyřízení všech potřebných záležitostí se může protáhnout. Mezi zjištěním výsledků a pohovorem na ambasádě může být i roční prodleva.

Jakmile budete na pohovor pozváni, musíte si připravit hned několik dokumentů (v angličtině nebo češtině:

 • Potvrzení o dosaženém vzdělání nebo praxi vkvalifikovaném oboru
 • Vyplněný vízový formulář DS-260, který lze vyplnit online díky číslu vylosované přihlášky
 • 2 fotografie o rozměrech 51×51 cm
 • Rodný list
 • Pas
 • Výpis ztrestního rejstříku
 • Vpřípadě manželství oddací list nebo dokumenty dokazující ukončení manželství
 • Výpis zúčtu kprokázání dostatku finančních prostředků pro pobyt vUSA nebo formulář I-134 vyplněný americkým sponzorem
 • Potvrzení o lékařské prohlídce provedené lékařem schváleným ambasádou

Poplatky a celkové náklady

Pokud o trvalém pobytu vUSA uvažujete, měli byste se na to připravit hlavně finančně. Bez dostatečných prostředků nemá smysl přihlášku vůbec podávat.

Pobyt vUSA a celkově životní náklady vUSA nejsou nejnižší, a tak je třeba být do začátku zajištěn. Imigrační úřad tyto záležitosti kontroluje ztoho důvodu, aby nebyli imigranti závislí na americkém sociálním systému. Nehovoříme zde o pár desítkách tisíc, ale ideálně o statisících korun.

Co se týče samotných poplatků při vyřizování zelené karty, čeká vás platba vhodnotě 330 USD za podanou žádost DS-260 a také poplatek vhodnotě 165 USD za zpracování zelené karty.

Počítejte i snáklady na lékařskou prohlídku či notářské ověření potřebných dokumentů.

Výsledky loterie Diversity Visa Lottery 2019

Výsledky loterie bývají obvykle známy vkvětnu. To znamená, že při registraci na DV-2020, která proběhla mezi 3. říjnem až 6. listopadem 2018, budou výsledky známy až letos vkvětnu.

Výsledky DV-2019 už jsou známy, zČeské republiky bylo vylosováno celkem 64 lidí, ze Slovenska to bylo pouhých 27.

Počet úspěšných žadatelů vposledních letech klesá. Zatímco vroce 2014 to bylo 133 a následující rok 125, ročníky 2016 a 2017 byly slabší (74 a 54). Pro rok 2018 bylo zČech vylosováno 95 lidí.

Jak už bylo řečeno na začátku, zelená karta USA není jistá ani pro ty, kteří v loterii uspěli. Všichni žadatelé musí splňovat požadované podmínky a dodat všechny dokumenty. Výhodou je, že pokud si zažádá manželský pár – každý za sebe, šance na výhru se zvyšují. Stačí aby byl vylosovaný jen jeden z nich a manžel či manželka pak automaticky získává nárok na green card.

Zelená karta USA: Podmínky, náklady a návod k jejímu získání (2024)

FAQs

Zelená karta USA: Podmínky, náklady a návod k jejímu získání? ›

V případě vylosování nemáte automaticky nárok na získání zelené karty. Získáte však právo vstoupit do procesu jejího získání, což obnáší vyplňování formulářů, pohovory a prokazování. Náklady na získání zelené karty mohou dosáhnout až nižších stovek tisíc korun, vše si hradí sám účastník.

Jak ziskat zelenou kartu v Americe? ›

K získání Zelené karty potřebujete v podstatě jen ohromnou porci štěstí. Každoročně se totiž pod záštitou Ministerstva zahraničí Spojených států amerických koná loterie, kdy je vybráno okolo 50 000 lidí z celého světa, kterým je při splnění dalších podmínek Zelená karta udělena.

Jak se dostat do USA legálně? ›

Obyvatelé České republiky mohou od dnešního dne cestovat do Spojených států amerických bez víza, stačí vyplnit elektronickou žádost ESTA. Vyplnění dotazníku zabere jen pár minut a za pár minut vám obratem přijde zpráva, zdali byla vaše žádost schválena.

Kolik stojí zelená karta USA? ›

Musíte tedy svou rezervou prokázat, že nebudete závislí na americkém sociálním systému. Vzhledem k životním nákladů v USA se tedy bavíte o sumě v řádu statisíců korun. Poplatek související s vyřizování zelené karty je pak 330 USD a dále také poplatek 165 USD za zpracování zelené karty.

Jak zůstat v Americe? ›

Občanům ČR se vydávají víza typu B1/B2/obchodní/turistická s platností 10 let a neomezeným počtem vstupů. Při cestě do USA, vám imigrační úředník v místě vstupu do USA určí, jak dlouho můžete v USA zůstat. Obvykle obdržíte povolení k pobytu na dobu 6-ti měsíců, imigrační úředník může určit i kratší dobu pobytu.

Jak dlouho platí zelená karta USA? ›

Karta zároveň nabízí možnost stát se právoplatným občanem Spojených států, a to po 5 letech od jejího získání.

Jak dlouho se ceka na zelenou kartu? ›

června 2021, budou platit až do konce června 2022. Bílé zelené karty zatím mají před sebou dlouhý život, protože o digitalizaci celého systému, kdy budou všechny údaje o povinném ručení uzavřeném na každé vozidlo k dispozici v centrální databázi, se teprve přemýšlí.

Co je třeba mít na cestu do USA? ›

Zde se uvádí, že k přicestování do USA je nezbytné splnit tři podmínky: Mít doklad o provedeném očkování. Poskytnout letecké společnosti kvůli případnému trasování kontaktní údaje během pobytu v USA, jejich rozsah je uveden ZDE. Mít potřebné cestovní doklady (cestovní pas, vízum, ESTA)

Kolik peněz si vzít do USA? ›

Limit hotovosti, se kterým smíte do USA cestovat, aniž byste podstupovali celní deklaraci, je 10 000 $.

Jak dlouho můžu zustat v Americe? ›

Cestující mohou v rámci bezvízového programu a s elektronickou registrací ESTA pobývat na území Spojených států za účelem obchodní cesty nebo turistiky, ale pobyt v USA nesmí přesáhnout dobu 90 dnů. Doporučujeme mít zakoupenou zpáteční letenku prokazující, že opustíte Spojené státy do 90 dnů.

Kde zažádat o zelenou kartu? ›

Vše, co potřebujete udělat, je nahlásit to pojišťovně, u které máte povinné ručení uzavřené. Pojišťovna vám vystaví novou zelenou kartu. Pamatujte však na to, že při jízdě bez zelené karty vám hrozí pokuta až 3000 Kč.

Jak dlouho trvá vyřízení víza do USA? ›

Jak dlouho trvá vyřízení víza do USA

Celková doba se pohybuje zhruba od týdne po 14 dní, ale vhledem k některým úkonům nebo procesu rozhodování se může vyřízení prodloužit.

Kde žít v USA? ›

Jako první americká města jsou nejčastěji zmiňována New York, Los Angeles, Chicago a Miami. Avšak právě tato velká města jsou často plná aut a lidí, takže je téměř nemožné se zde vyhnout stresu. Pokud byste rádi změnili svůj životní styl a přestěhovali se do USA, je nejlepší si vybrat město menší, ale prosperující.

Kolik stojí americke obcanstvi? ›

26/08/2022
Typ vízaPopisVýše poplatku (USD)
JNávštěvník v rámci výměnného programu$160
KSnoubenec (snoubenka) nebo manžel (manželka) amerického občana$265
LVnitrofiremně přesunovaní zaměstnanci$190
MStudentské (profesní)$160
14 more rows

Co je to Green Card? ›

Green Card, v překladu Zelená karta - je název, který se používá pro přistěhovalecká víza do USA. Majitel Zelené karty získává právo na trvalý pobyt na území USA a většinu ostatních práv, které mají občané USA, kromě práva volit a být volen.

Co je potřeba k zelené kartě? ›

Digitalizaci vstříc! Díky přelomovému rozhodnutí Ministerstva financí můžete při silniční kontrole v Česku předložit potvrzení o povinném ručení (tzv. zelenou kartu) na obrazovce mobilu, tudíž klasická papírová podoba už není nutná.

Co se starou zelenou kartou? ›

Konec pokut za zapomenutou či starou zelenou kartu, stačí ji ukázat v mobilu. Již před necelým půlrokem vydalo Ministerstvo financí závazné stanovisko, které potvrdilo, že při silniční kontrole není třeba listinná zelená karta. Řidič může místo papíru předložit zelenou kartu na obrazovce mobilního telefonu.

Jak funguje zelená karta? ›

Zelená karta je mezinárodním osvědčením o platnosti povinného ručení za provoz konkrétního vozidla. Bez ní nesmíte vyjet na veřejnou komunikaci a už vůbec ne do zahraničí. Na zelené kartě vždy musí být uvedeny následující údaje, které jsou v souladu s aktuálním stavem: Název: Mezinárodní automobilová pojišťovací karta.

Co se nesmí vozit do USA? ›

Co se nesmí dovážet do USA
 • Alkohol – nesmí oficiálně dovážet do USA nikdo, komu ještě nebylo 21 let. ...
 • Drůbež – včetně potravin a jídel z ní připravených.
 • Koření – citrusové a pomerančovníkové lístky, citrónová tráva a sem*na z nich.
 • Maso – čerstvé, mražené, sušené nebo uzené.

Jak naplánovat cestu do USA? ›

Své vlastní tipy pište do komentářů pod článkem – čtenáři je ocení!
 1. Nezapomeňte vyplnit cestovní registraci ESTA. ...
 2. Hlídejte si akce na levné letenky do USA. ...
 3. Ušetřete na ubytování v USA. ...
 4. Udělejte si kopie všech rezervací ...
 5. Bojíte se kvůli své angličtině imigračního pohovoru? ...
 6. Zkontrolujte si svou kreditní platební kartu.

Jak vyřídit víza do USA? ›

Vyplňte online formulář žádosti o vízum DS-160

Formulář žádosti DS-160 je nutné vyplnit dříve, než se objednáte k pohovoru. Než začnete žádost vyplňovat, ujistěte se, že máte po ruce cestovní pas a informace týkající se cestovních plánů, včetně adres, na kterých budete v USA pobývat.

Co si nechat přivézt z USA? ›

Je dovoleno dovážet pečivo vč. chleba a tvrdé a uzené sýry (ne tvaroh). Dále je možné dovážet konzervované ovoce v originálních obalech. Z povolených poživatin lze dále jmenovat dovoz cukrovinek, pražených kávových bobů, suché rýže, čaje, sušeného koření.

Jak levné cestovat do USA? ›

Cestovat po USA lze levně i bez půjčení auta, stačí využít služeb nízkonákladových leteckých a autobusových dopravců. Fungují po celých Spojených státech a kvalita poskytovaných služeb paradoxně občas převyšuje dražší konkurenci.

Jak se levné dostat do Ameriky? ›

Letenky do Ameriky bývají nejlevnější v období zimních měsíců, zhruba od října do března. Mezi nejdražší měsíce naopak patří červenec a první polovina srpna. Koupit letenky se vyplatí asi 2–4 měsíce před odletem. Pokud narazíte na akční cenu a termín je pro vás vyhovující, vyplatí se koupit let kdykoliv.

Ve kterých státech platí zelená karta? ›

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

Co kdyz u sebe nemám zelenou kartu? ›

Stačí ji mít v mobilu a policie to musí respektovat. Zelenou kartu je možné mít buď vyfocenou v mobilu nebo uloženou v aplikaci pojišťovny. Zákon poměrně jasně stanovuje, jaké doklady musí mít řidič u sebe.

Jak začít žít v zahraničí? ›

Zkusit jiný způsob života, jinou mentalitu, jiné zvyky, naučit se jazyk, poznat nové místo a lidi? Čím odlišnější země a její zvyky budou od té vaší, o to více pravděpodobně vyrostete. Záleží jaké zkušenosti si vyberete a jaké si vyberou vás.

Kdo žije v USA? ›

Přistěhovalectví probíhalo hlavně z Evropy, proto největší rasovou skupinou jsou bílí Američané. Mezi další rasové skupiny patří Afroameričané, asijští Američané a indiáni (včetně amerických). Vyskytují se i míšenci výše uvedených skupin.

Kde je nejlepší život? ›

Jako nejlepší byla zhodnocena města Curych, Ženeva, Vancouver a Vídeň, naopak na spodku tabulky se umístili Brazzaville a Point Noire v Republice Kongo. Předposlední pak skončil Chartúm a Bagdád.

Kde zažádat o zelenou kartu? ›

Vše, co potřebujete udělat, je nahlásit to pojišťovně, u které máte povinné ručení uzavřené. Pojišťovna vám vystaví novou zelenou kartu. Pamatujte však na to, že při jízdě bez zelené karty vám hrozí pokuta až 3000 Kč.

Jak požádat o americké občanství? ›

Základní požadavky zahrnují:
 1. Přijetí do Spojených státu jako osoby s trvalým pobytem – tedy jako držitele Zelené karty.
 2. Statut osoby s trvalým pobytem po minimálně pět let. ...
 3. Fyzická přítomnost v USA minimálně polovinu této doby.
 4. Statut Residenta, po minimální dobu tří měsíců ve státě, ve kterém žadatel žádost podává.

Jak získat zelenou kartu v ČR? ›

Žádost o zelenou kartu se podává na příslušném zastupitelském úřadu České republiky.
...
Na území ČR je oprávněn žádost o vydání zelené karty podat Ministerstvu vnitra ČR cizinec, který pobývá na území:
 1. na zelenou kartu a žádost o novou kartu podává v tzv. ...
 2. na zelenou kartu nejméně jeden rok, nebo.

Jak dlouho trvá vyřízení víza do USA? ›

Jak dlouho trvá vyřízení víza do USA

Celková doba se pohybuje zhruba od týdne po 14 dní, ale vhledem k některým úkonům nebo procesu rozhodování se může vyřízení prodloužit.

Ve kterých státech platí zelená karta? ›

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

Co se starou zelenou kartou? ›

Konec pokut za zapomenutou či starou zelenou kartu, stačí ji ukázat v mobilu. Již před necelým půlrokem vydalo Ministerstvo financí závazné stanovisko, které potvrdilo, že při silniční kontrole není třeba listinná zelená karta. Řidič může místo papíru předložit zelenou kartu na obrazovce mobilního telefonu.

Co kdyz u sebe nemám zelenou kartu? ›

Stačí ji mít v mobilu a policie to musí respektovat. Zelenou kartu je možné mít buď vyfocenou v mobilu nebo uloženou v aplikaci pojišťovny. Zákon poměrně jasně stanovuje, jaké doklady musí mít řidič u sebe.

Kolik stojí americke obcanstvi? ›

26/08/2022
Typ vízaPopisVýše poplatku (USD)
JNávštěvník v rámci výměnného programu$160
KSnoubenec (snoubenka) nebo manžel (manželka) amerického občana$265
LVnitrofiremně přesunovaní zaměstnanci$190
MStudentské (profesní)$160
14 more rows

Kde žít v USA? ›

Jako první americká města jsou nejčastěji zmiňována New York, Los Angeles, Chicago a Miami. Avšak právě tato velká města jsou často plná aut a lidí, takže je téměř nemožné se zde vyhnout stresu. Pokud byste rádi změnili svůj životní styl a přestěhovali se do USA, je nejlepší si vybrat město menší, ale prosperující.

Jak zažádat o novou zelenou kartu? ›

Ačkoliv je povinné ručení vždy sjednáváno na dobu neurčitou, na každé zelené kartě je uvedena její platnost, kterou byste si měli pečlivě hlídat. Pokud Vám zelená karta propadla, neváhejte se dostavit na pobočku Vašeho pojistitele a s příslušnými doklady si zde opět zažádat o kartu novou.

Co to je modrá karta? ›

Co je modrá karta

Modrá karta vydaná Českou republikou je povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Cizinec, který má modrou kartu, je oprávněn: pobývat na území České republiky a.

Jak je to se zelenou kartou? ›

K povinnému ručení vám pojišťovna pošle vždy originál i duplikát zelené karty. Zákon neupřesňuje, jestli je nutné mít při jízdě v autě oba dokumenty. Vždy je ale potřeba zelenou kartu mít, abyste mohli policistům prokázat, že vaše auto má sjednané povinné ručení.

Co je třeba mít na cestu do USA? ›

Zde se uvádí, že k přicestování do USA je nezbytné splnit tři podmínky: Mít doklad o provedeném očkování. Poskytnout letecké společnosti kvůli případnému trasování kontaktní údaje během pobytu v USA, jejich rozsah je uveden ZDE. Mít potřebné cestovní doklady (cestovní pas, vízum, ESTA)

Jak dlouho můžu pobyvat v USA? ›

Maximální doba pobytu, na kterou může být pobyt držiteli turistického víza (B-2) povolen, činí 6 měsíců. Pobyt na vízum B-2 je možno prodloužit maximálně o dalších 6 měsíců, a to pouze v případě, že cizinec prokáže, že mu v odjezdu brání nepředvídatelné okolnosti (např.

Jak dlouho můžu být v USA jako turista? ›

Jak dlouho mohu po vypršení platnosti svého studijního (F- 1)nebo víza pro výměnný pobyt (J- 1)zůstat v USA? Držitelé studentských víz F-1 mohou zůstat ve Spojených státech maximálně 60 dnů po vypršení víz. Drzitelé víz pro výměnný pobyt J-1 mohou zůstat maximálně 30 dní.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 6226

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.